Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

 

      „Musicie o nas pamiętać…”- tymi słowami zwrócił się do młodzieży prezes strzelińskiego oddziału Związku Sybiraków pan Zdzisław Charowski. Swoje przemówienie wygłosił 16 września w związku z obchodami Dnia Sybiraka. Nasza szkoła odnosi tu doniosłą rolę, ponieważ Gimnazjum nr 2 im. Żołnierza Polskiego w Strzelinie pełni zaszczytną opiekę nad sztandarem Związku Sybiraków.
Będziemy pamiętać
czytaj więcej

      Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego - 31 sierpnia - w ramach realizowanego przez UW europejskiego projektu, szkołę naszą odwiedziło dziesięciu dziennikarzy z Ukrainy. Gości przywitała pani dyrektor Krystyna Pieńkos, która zaprosiła do zwiedzania sal lekcyjnych i pracowni przedmiotowych oraz zaprezentowała bogatą bazę sportową.  Dziennikarze zadawali wiele pytań dotyczących  sfery dydaktyczno-wychowawczej oraz funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym.  

Dziennikarze z Ukrainy zwiedzali naszą szkołę
czytaj więcej

      Uroczystą akademią oraz przywitaniem  uczniów, szczególnie klas pierwszych, rozpoczęto nowy rok szkolny 2016/17. Po odśpiewaniu hymnu państwowego oraz przemówieniu pani dyrektor Krystyny Pieńkos, uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie „na sztandar szkoły”.   

Witaj szkoło!
czytaj więcej